Know How to wiedza

Czym jest Know-How ?

Postanowiłem napisać te klika zdań po lekturze kilku czasopism rozpisujących się na temat różnych pomysłów na biznes i reklamujących nieraz takowe jako „dochodowy interes”.

Często używanym sformułowaniem jest właśnie „know-how” lub nawet „bogate know-how”.

Dlaczego zwracam na to uwagę?

Bo kilka podsuniętych przez te czasopisma pomysłów przeanalizowałem, przeliczyłem, innymi słowy zbadałem (łącznie z kontaktem bezpośrednim z osobami prowadzącymi takie czy inne koncepty biznesowe), które przedstawiały mi plany zakładanych przychodów (dość imponujące), do momentu gdy zapytałem o drugą stronę budżetu czyli koszty inwestycyjne, operacyjne oraz elementy know-how.

Wtedy często napotykałem ciszę, zdziwienie w stylu “jak to? przecież ten biznes sam się prowadzi, a koszty nie mają znaczenia”, “żeby mieć przychody trzeba zainwestować”, “każdy partner ma inne koszty” i tym podobne lub wymijające odpowiedzi.

Zgadzam się z tym, że w perspektywie biznesu trzeba widzieć przychody i zyski – to racjonalne i naturalne. Oczywiste jest też generowanie różnych kosztów początkowych lub stałych, bo chociażby wysokość czynszu 100m2 lokalu w różnych miejscach miasta lub w różnych miastach będzie inna, zgadzam się że na początku trzeba zainwestować, ale nie zgodzę się z tym żeby swojego potencjalnego partnera biznesowego nie informować o prognozie kosztów jakie przyjdzie mu ponieść prowadząc działalność. Wiem że nie można oszacować ich w 100% i określić ich poziomu co do złotówki lub euro, ale można założyć ich poziom. Pozwoli to wykonać proste działanie matematyczne:

Prognozowany PRZYCHÓD – Prognozowane KOSZTY = Prognozowany ZYSK / STRATA (?)

To proste matematyczne działanie pozwoli oszacować potencjalną rentowność firmy – nawet tej dopiero planowanej, uruchamianej lub oczywiście działającej.

Następną kwestią jest KNOW-HOW, czyli wiedza Partnera Biznesowego, Licencjodawcy czy Franczyzodawcy o tym w jaki sposób Partner powinien prowadzić działalność poprzez kontrolowanie i ograniczanie kosztów, generowanie coraz wyższych przychodów aż do osiągnięcia maksymalnego zysku.

Dla mnie “Know-How” oznacza m.in.:

 • wiedzę jak działa proponowany biznes (najlepiej na własnym doświadczeniu),
 • wiedzę jak sterować w biznesie sprzedażą towarów i usług aby ograniczać koszty, optymalizować przychody i osiągać zamierzone zyski,
 • wiedzę jak konkurować w wybranym sektorze rynku aby nasz biznes mógł się utrzymać i zarabiać,
 • wiedzę jaki kanał marketingu wybrać do najbardziej efektywnej komunikacji z Klientem,
 • wiedzę o zagrożeniach jakie możemy spotkać na drodze naszego biznesu.

Ta wiedza to praktyka i doświadczenie.

Dlatego Know-How oznacza wiedzę praktyczną opartą na doświadczeniu biznesowym „firmy-matki” na każdym etapie funkcjonowania proponowanego biznesu, tak by żadne pytanie potencjalnego Partnera nie zostało bez odpowiedzi.

Te dwa elementy: Prognoza Budżetu + Know-How są dla każdego przedsiębiorcy pewnego rodzaju gwarancją, że wybrany do prowadzenia biznes ma sens zarówno merytoryczny jak i finansowy, czego Wszystkim Wam życzę.

Pozdrawiam, Piotr

Witajcie!

 Nazywam się Piotr Czerski

Od 2001 roku pracuję w sektorze sklepów i marketów spożywczych w obszarach: zarządzanie, marketing, informatyzacja, franczyza.

Analizuję i badam firmy, sklepy i restauracje aby pomóc ich właścicielom lub menadżerom w osiąganiu lepszych rezultatów prowadzonej działalności, planuję zmiany, tworzę lub weryfikuję budżety działalności, rachunki zysków i strat aby w konsekwencji przedsiębiorstwo obniżyło poziom generowanych kosztów i zwiększyło przychody i Twoje zyski.

Tworzę prognozy budżetów dla sklepów, restauracji i firm usługowych.

Obecnie zarządzam i pomagam zarządzać placówkami handlowymi branży spożywczej, planuję i wdrażam zmiany oraz przystosowuję informatyczne systemy sprzedaży m.in. program PC-Market.

Pomagam w opracowywaniu oraz wdrażaniu strategii marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi e-marketingowych tj. strony internetowe, konta na portalach społecznościowych m.in. Facebook, Twitter.

Wybieram i wdrażam systemy pracy mające służyć lepszej kontroli nad procesami sprzedaży, personelem oraz finansami przedsiębiorstwa, po to by ograniczać koszty oraz zwiększać zyski Twojej firmy.

Co mogę zrobić dla Ciebie i Twojej firmy :

 • przeprowadzam szkolenia dla kierowników i właścicieli dotyczące zarządzania i kontrolą w placówkach handlowych,
 • wybieram i wdrażam najlepsze rozwiązania informatyczne, które mają dać Ci możliwość intuicyjnego zarządzania oraz informować Cię o wynikach  finansowych,
 • analizuję z Tobą stan finansowy firmy i proponuję zmiany które mają ograniczyć koszty i zapewnić wzrost zysków!

Dla osób rozpoczynających biznes lub planujących otwarcie sklepu oferuję:

 • opracowywanie budżetów,
 • weryfikacja lokalizacji i nieruchomości,
 • rekomendacja partnerów biznesowych (w tym sieci franczyzowych),
 • analiza i wybór systemów informatycznych koniecznych do wybranej działalności,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy działalności,
 • organizacja zasobów i uruchomienie biznesu,
 • ograniczanie ryzyk i doradztwo w trakcie prowadzenia działalności,
 • zarządzanie zmianą w organizacji

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

Pozdrawiam, Piotr Czerski